Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntöm Önt/Önöket az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézetének vezetése, dolgozói és ellátottai nevében.

Engedje meg, hogy röviden bemutassam Önnek/Önöknek intézményünket, mely Andornaktályán, Egertől mintegy 8 km-re található.

Intézményünk idősek szociális otthonaként került megalapításra 1957-ben, a műemlék épület Mocsáry-kastélyban. Az eredeti profilt egészen 1970-ig megtartottuk, majd ezt követően hét éven keresztül elmebetegek szociális otthonaként működött intézményünk, amikor is 1977-ben felvette jelenlegi profiljába tartozó tevékenységét: az értelmileg sérült felnőtt személyek teljes körű ellátását. 1994-ben az addigi szociális foglalkoztatói minőségünk a jogszabályi változások következtében megváltozott, ekkor nyerte el jelenleg is érvényes formáját, Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete névvel fémjelzett.

Intézetünk a Heves Megyében élő, értelmileg enyhe és középsúlyos fokban sérült, felnőtt korú, intézeti ellátást igénylő személyek ellátására szakosodott. A komplex feladatellátás jegyében célul tűztük ki azt, hogy a szolgáltatásainkat, ellátási formáinkat igénybe venni kívánó személyek részére az egyéni szükségletekhez igazodó, az adott személy számára adekvát ellátási formát tudjunk felkínálni és biztosítani. Ennek megfelelően törekszünk a különböző alapszolgáltatási formák és szakosított ellátási formák integrált egységbe történő összevonására.

Jelenleg az alábbi szervezeti egységekkel rendelkezünk:

  • -   férőhelyek száma: 67fogyatékosok otthona
  • -   férőhelyek száma: 25rehabilitációs intézet
  • -   férőhelyek száma: 18rehabilitációs célú lakóotthonok
  • -   férőhelyek száma: 12ápoló-gondozó célú lakóotthon
  • -   férőhelyek száma: 20nappali ellátás

A komplex szakmai feladatellátásra való törekvés a 122 lakó esetében magában foglalja a bentlakásos intézményi elhelyezést, a komfortérzet elősegítését, egyéni bánásmódban való részesítést, kísérést, a képességekhez igazított normalizációt, az egészségügyi és mentálhigiénés szolgáltatást, a fejlesztést, a foglalkoztatást és az arra alkalmas személyeknél a rehabilitációt, a nappali ellátásban résztvevő 20 fő esetében pedig a napközbeni felügyelet megoldását, étkezés lehetőségének biztosítását, mentálhigiénés illetve szükség esetén egészségügyi ellátást, valamint a foglalkoztatást.

Remélem, hogy e rövid bemutatkozással sikerült felkeltenem érdeklődését.

Bővebb információkkal a lentebb megadott elérhetőségeken tudunk szolgálni. Köszönöm figyelmét!

Nyerges Tiborné
intézményvezető